ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ

ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ

... غروب
هم نفس گرم جاده خواهم رفت .
پیاده آمده بودم ،
... پیاده خواهم رفت ...

پایگاه قلم

آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فرمان چو دهد هر نفسی طوفان است» ثبت شده است

فرمان چو دهد هر نفسی طوفان است

"طوفانِ طبس" منتظر فرمان است

"سیًّد علیِ خامنه ای" فرمود است:

حیفا به حمایت خدا ویران است


"قلم"